Onze praktijkgebieden

Advisering

Deknudt Nelis Advocaten adviseert zijn cliënten in een breed gamma van rechtsdomeinen die gelinkt zijn aan hun privévermogen, hun onderneming of hun familie.

Meer lezen

Begeleiding en planning privévermogen

 • Huwelijksvermogensrecht (opmaak en wijziging huwelijkscontracten, regelingsakten bij echtscheiding onderlinge toestemming, evaluatie dossier inzake nieuw huwelijksvermogensrecht, …)
 • Samenlevingscontracten
 • Schenkingen, testamenten en nalatenschappen
 • Evaluatie dossier inzake nieuw erfrecht (verklaring tot behoud, begeleiding erfovereenkomsten, …)
 • Onroerend goed (binnen- en buitenland, overdracht, structurering,…)
 • Overdracht en beheer kunstpatrimonium

Fiscale adviesverlening

 • Successieplanning
 • Registratierechten
 • (Internationale) inkomstenbelastingen
 • Patrimoniumvennootschappen – Vastgoed binnen- en buitenland
 • Holdings / Trusts / Private Stichtingen

Vennootschapsrecht

 • Familiale bedrijfsopvolging / overdracht aan een derde
 • Aandeelhoudersovereenkomsten / familiecharter
 • Oprichting holdingvennootschappen / controlestructuren
 • Fusie / Splitsing

Conflictbeheersing en procedures

Deknudt Nelis Advocaten staat zijn cliënteel tevens bij in vermogensrechtelijke, familiale en fiscale conflictsituaties. Met bemiddeling en overleg als het kan, voor hoven en rechtbanken als het moet.

Meer lezen

Bemiddeling / onderhandeling 

 • Echtscheiding, nalatenschappen, bedrijfsopvolging
 • Overleg en onderhandeling met de fiscale administratie – rulings
 • Fiscale regularisaties

Procedures

 • Echtscheiding (vereffening – verdeling)
 • Erfenisbetwisting (vereffening – verdeling)
 • Betwistingen rond schenkingen en testamenten
 • Boedelbeschrijving / Verzegeling / Sekwester / Beslag
 • Vennootschapsrechtelijke procedures
 • Fiscale procedures
 • Fiscaal strafrecht en witwassen
Meer lezen

Begeleiding en planning privévermogen

 • Huwelijksvermogensrecht (opmaak en wijziging huwelijkscontracten, regelingsakten bij echtscheiding onderlinge toestemming, evaluatie dossier inzake nieuw huwelijksvermogensrecht, …)
 • Samenlevingscontracten
 • Schenkingen, testamenten en nalatenschappen
 • Evaluatie dossier inzake nieuw erfrecht (verklaring tot behoud, begeleiding erfovereenkomsten, …)
 • Onroerend goed (binnen- en buitenland, overdracht, structurering, …)
 • Overdracht en beheer kunstpatrimonium

Fiscale adviesverlening

 • Successieplanning
 • Registratierechten
 • (Internationale) inkomstenbelastingen
 • Patrimoniumvennootschappen – Vastgoed binnen- en buitenland
 • Holdings / Trusts / Private Stichtingen

Vennootschapsrecht

 • Familiale bedrijfsopvolging / overdracht aan een derde
 • Aandeelhoudersovereenkomsten / familiecharter
 • Oprichting holdingvennootschappen / controlestructuren
 • Fusie / Splitsing
Meer lezen

Bemiddeling / onderhandeling 

 • Echtscheiding, nalatenschappen, bedrijfsopvolging
 • Overleg en onderhandeling met de fiscale administratie – rulings
 • Fiscale regularisaties

Procedures

 • Echtscheiding (vereffening – verdeling)
 • Erfenisbetwisting (vereffening – verdeling)
 • Betwistingen rond schenkingen en testamenten
 • Boedelbeschrijving / Verzegeling / Sekwester / Beslag
 • Vennootschapsrechtelijke procedures
 • Fiscale procedures
 • Fiscaal strafrecht en witwassen