De hervorming van het erfrecht

Organisator: Lexdura

Sprekers: Guillaume Deknudt en Evy Dhaene

 

De inschrijving voor dit event is open vanaf: 16 Mei, 2017 00:00 – 28 Aug, 2017 23:59

Categorie        Vakantiestudiedagen

Waar:  Oude Abdij Drongen , Drongenplein 26/27, Drongen 9031 (BE).

 

Time:   09:00 –  21:00

 

http://www.lexdura.be/inschrijvingen/event/342/De-hervorming-van-het-erfrecht

 

Beschrijving event:

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij eind augustus een “vakantiestudiedag”.

U hebt dan de mogelijkheid om tegen erg gunstige voorwaarden gedurende een ganse dag 4 seminaries te volgen.

Uiteraard kan u ook één of meerdere seminaries afzonderlijk volgen. U kan dit doen door onderaan deze pagina bij uw reservering uw keuze aan te vinken.

 

 1. De hervorming van het erfrecht
 • Grondige bespreking krachtlijnen hervorming erfrecht
  • Algemene doelstellingen hervorming
  • Wijziging regels aangaande de reserve/inkorting
   • Vast breukdeel van 50%
   • Afschaffing reserve ascendenten
   • Positie langstlevende echtgenoot
   • Toerekening reserve langstlevende echtgenoot
   • Inkorting in waarde, tijdstip, indexatie
 • Wijziging regels aangaande inbreng
  • Inbreng in waarde, tijdstip, indexatie
  • Vermoeden op voorschot van erfenis, met vrijstelling van inbreng
  • Positie langstlevende echtgenoot
 • Mogelijkheid tot het sluiten van punctuele erfovereenkomsten
  • Wijziging clausule Valkeniers, art. 918 BW, …
 • Mogelijkheid tot het sluiten van een globale erfovereenkomst
  • Voorwaarden, formaliteiten, …
 • Gewijzigde verjaringstermijnen inzake de vordering tot inkorting en inzake de omzetting van vruchtgebruik
 • Overgangsregels / inwerkingtreding

 

SPREKERS

Guillaume Deknudt is reeds een vijftiental jaar actief in de vermogensplanning en in de begeleiding van familiale betwistingen. Daarnaast was Guillaume tien jaar lang auteur van het overzicht rechtspraak schenkingsrecht, erfrecht en testamenten in de bekende reeds Patrimonium en auteur van talrijke bijdrages in de vakliteratuur en een veelgevraagd gastspreker.

Evy Dhaene legt zich in de praktijk toe op onder meer advisering en procedures omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en vermogensplanning. Zij heeft een bijzondere interesse voor onder meer de vereffening-verdeling van nalatenschappen.

Beide sprekers zijn als advocaat verbonden aan het kantoor Deknudt Nelis Advocaten.

 

UUR

Ontvangst vanaf 08.30 u met mogelijkheid om te ontbijten (inbegrepen in prijs)

Aanvang seminarie 09.00 u

Einde seminarie 12.00 u – mogelijkheid tot vraagstelling

 

VERZORGING

Gevarieerd ontbijtbuffet

 

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 3 juridische punten

 

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.

Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties