Hervorming huwelijksvermogensrecht

Organisator: Lexdura

Sprekers: Guillaume Deknudt en Eveline Van De Gejuchte