De hervorming van het erfrecht

Organisator: Lexdura

Sprekers: Guillaume Deknudt en Evy Dhaene

Beschrijving event:

 

PROGRAMMA

 • Grondige bespreking krachtlijnen hervorming erfrecht
  • Algemene doelstellingen hervorming
  • Wijziging regels aangaande de reserve/inkorting
   • Vast breukdeel van 50%
   • Afschaffing reserve ascendenten
   • Positie langstlevende echtgenoot
   • Toerekening reserve langstlevende echtgenoot
   • Inkorting in waarde, tijdstip, indexatie
 • Wijziging regels aangaande inbreng
  • Inbreng in waarde, tijdstip, indexatie
  • Vermoeden op voorschot van erfenis, met vrijstelling van inbreng
  • Positie langstlevende echtgenoot
 • Mogelijkheid tot het sluiten van punctuele erfovereenkomsten
  • Wijziging clausule Valkeniers, art. 918 BW, …
 • Mogelijkheid tot het sluiten van een globale erfovereenkomst
  • Voorwaarden, formaliteiten, …
 • Gewijzigde verjaringstermijnen inzake de vordering tot inkorting en inzake de omzetting van vruchtgebruik
 • Overgangsregels / inwerkingtreding

 

SPREKERS

Beide sprekers zijn als advocaat verbonden aan het kantoor Deknudt Nelis Advocaten.

Guillaume Deknudt is reeds een vijftiental jaar actief in de vermogensplanning en in de begeleiding van familiale betwistingen. Daarnaast was Guillaume tien jaar lang auteur van het overzicht rechtspraak schenkingsrecht, erfrecht en testamenten in de bekende reeds Patrimonium en auteur van talrijke bijdrages in de vakliteratuur en een veelgevraagd gastspreker.

Evy Dhaene legt zich in de praktijk toe op onder meer advisering en procedures omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en vermogensplanning. Zij heeft een bijzondere interesse voor onder meer de vereffening-verdeling van nalatenschappen.

Beide sprekers zijn als advocaat verbonden aan het kantoor Deknudt Nelis Advocaten.

 

LOCATIE

Oude Abdij Drongen

Drongenplein 27/28

9031 Drongen

 

UUR

Ontvangst vanaf 12.30 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)

Aanvang seminarie 13.30 u

Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

 

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

 

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 juridische punten

 

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.

Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties