top-img

Eveline begeleidt vermogende particulieren bij de structurering van hun vermogen en bij diverse vraagstukken van familiaal vermogensrecht. Daarnaast heeft zij een bijzondere expertise ontwikkeld in het vennootschapsrecht, verleent zij bijstand bij de opmaak van aandeelhoudersovereenkomsten en staat zij vennootschappen en hun aandeelhouders bij in gerechtelijke procedures van diverse aard.

Eveline is licentiaat in de rechten (KU Leuven – cum laude) en master in het Europees recht (ULB – magna cum laude) en is verbonden aan de balie van West-Vlaanderen.

EVELINE VAN DE GEJUCHTE

EVELINE VAN DE GEJUCHTE

team-detail-bottom-img

stuur e-mail naar vandegejuchte@deknudtnelis.be