Sven Nelis

Advocaat-vennoot

Sven Nelis heeft een ruime ervaring in de juridische en fiscale begeleiding van vermogende particulieren. Hij legt hierbij de focus op de overdracht van vermogens naar de volgende generatie, het fiscaal optimaliseren van de structurering en uitbouw van het vermogen, de emigratie en immigratie van particulieren en vennootschappen en op contacten met de fiscus voor het doorvoeren van fiscale regularisaties of het bekomen van rulings.

Sven is licentiaat in de rechten (Universiteit Gent – magna cum laude) en master in de fiscaliteit (Universiteit Antwerpen – cum laude). Hij is verbonden aan de balies van Antwerpen en Kortrijk.

Hij won twee keer de prestigieuze TFR-prijs voor beste rechtsgeleerd fiscaal artikel.

Publicaties:

 • “Successieplanning via beding van aanwas: stand van zaken” in Fiscaal Praktijkboek – Indirecte belastingen 2018-2019, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 15-197.
 • “Schenkingsrechten en successierechten bij familiale bedrijven: duidelijke wetgeving behoeft geen interpretatie”, TFR 2012, afl. 425, 665-670.
 • “Beperking van het gemeenschappelijk vermogen: fiscale aspecten”, in Verbeke, A., Buyssens, F. en Derycke, H. (eds.), Vermogensplanning met Effect bij Leven – Huwelijk en samenwoning, Handboek Estate Planning 1, De Boeck & Larcier, Brussel, 2011, Topic 10, 57 e.v.
 • “Uitbreiding van het gemeenschappelijk vermogen: fiscale aspecten”, in Verbeke, A., Buyssens, F. en Derycke, H. (eds.), Vermogensplanning met Effect bij Leven – Huwelijk en samenwoning, Handboek Estate Planning 1, De Boeck & Larcier, Brussel, 2011, Topic 8, 51 e.v.
 • “Omvang en samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen: fiscale aspecten” in Verbeke, A., Buyssens, F. en Derycke, H. (eds.), Vermogensplanning met Effect bij Leven – Huwelijk en samenwoning, Handboek Estate Planning 1, De Boeck & Larcier, Brussel, 2011, Topic 6, 41 e.v.
 • “ 15 januari 2009: een volmacht is (evident) geen schenking!”, Successierechten 2010, afl. 1, 4-7
 • “Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 antwoorden”, Antwerpen – Oxford, Intersentia, 2010, 191 p.
 • “De onherroepelijkheid van de aangifte in de successierechten: wettig principe of hardnekkig dogma?”, TFR 2010, Larcier, afl. 384, 614-619.
 • “Certificering: fiscale aspecten – Vermogensplanning met Effect bij Leven – Rechtspersoon” in Verbeke, A., Derycke, H., Laleman, P., Van Gerven, D. (eds.), Handboek Estate Planning 3, Brussel, De Boeck & Larcier, 2009, Topic 48, 261-268.
 • “Behoud van controle door familie – administratiekantoor naar Belgisch recht – Vermogensplanning met Effect na Overlijden – Rechtspersoon” in Verbeke, A., Derycke, H., Laleman, P., Van Gerven, D. (eds.), Handboek Estate Planning 6, Brussel, De Boeck & Larcier, 2009, Topic 3, 13-21.
 • “Behoud van controle door familie – administratiekantoor naar Nederlands recht – Vermogensplanning met Effect na Overlijden – Rechtspersoon” in Verbeke, A., Derycke, H., Laleman, P., Van Gerven, D. (eds.), Handboek Estate Planning 6, Brussel, De Boeck & Larcier, 2009, Topic 4, 21-23.
 • “Levensverzekeringen en successieplanning: optimalisatie door tussenplaatsing burgerlijke maatschap”, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen, Kluwer 2008, deel IX, 291-332.
 • “Burgerlijke maatschap en administratiekantoor: controlevehikels bij uitstek in een klassieke successieplanning”, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen, Kluwer 2008, deel X, 117-165.
 • “Artikel 60bis W.Succ. Vlaamse Gewest: de participatievoorwaarde scherpgesteld”, TFR 2008, afl. 341, 492-495.
 • “Registratie aanvaarding levensverzekeringen: over de valkuil van artikel 4, 3°”, Successierechten 2007, afl. 8, 7-12.
 • “Levensverzekeringen en successieplanning: optimalisatie door tussenplaatsing burgerlijke maatschap” in Maes, L., De Cnijf, H., De Broeck, L., Fiscaal Praktijkboek 2007-2008. Indirecte belastingen, Kluwer, Mechelen, 2007, 291-332.
 • “Fiscale amnestie, tweede ronde: na ‘EBA’ nu ‘RA’”, Successierechten 2006, afl. 1, 5-7.
 • “Het begrip ‘samenwonenden’ voor de toepassing van het verlaagd tarief in de successierechten: ook vroeger reeds impliciet overmacht in de wet”, Successierechten 2006, afl. 2, 6-7.
 • “Artikel 4, 3° W. Succ. Vlaams Gewest: enkele verduidelijkingen aangaande het toepassingsgebied”, Successierechten 2006, afl. 1, 1-3.
 • “Verblijvingsbeding onder last aanvaard door fiscus”, Successierechten 2006, afl. 4, 14-16.
 • “Registratie- en successierechten in het kader van een trust: stand van zaken n.a.v. recente beslissingen administratie”, Successierechten 2006, afl. 4, 1-8.
 • “Levensverzekeringen, huwelijk en successierechten”, TFR 2006, afl. 307, 695-706.
 • “Behoud van controle door familie – Administratiekantoor naar Belgisch recht”, Vermogensplanning met effect na overlijden: Rechtspersoon, 2005, 13-19.
 • “Een blik over de Franse grens inzake successierechten”, Successierechten 2005, afl. 10, 2-6.