top-img

Sven heeft intussen reeds bijna twintig jaar ervaring als advocaat bij de juridische en fiscale begeleiding van vermogende particulieren.

Hij geeft advies bij een hele reeks verrichtingen waar er belangrijke fiscale belangen op het spel staan: het voorbereiden van de verkoop van een bedrijf, het doorvoeren van een fusie of splitsing, het uitkeren van opgebouwde winsten uit de vennootschap, de toepassing van de kaaimantaks op buitenlandse juridische constructies of de emigratie of immigratie van vennootschappen en particulieren. Omdat risicobeheersing in dit kader uitermate belangrijk is, treedt hij voor deze verrichtingen vaak in contact met de rulingdienst.

Sven heeft ook een uitgebreide expertise in fiscale regularisaties. Gelet op het actuele wetgevend kader, probeert hij zoveel als mogelijk proactief op te treden en tot rechtzetting van oude fiscale zonden over te gaan alvorens er een discussie ontstaat met fiscus of parket. Daar waar er reeds een discussie is ontstaan met fiscus of parket, tracht hij zoveel als mogelijk eerst een redelijke oplossing in overleg na te streven eerder dan al te snel tijdrovende procedureslagen aan te gaan met een onzekere afloop.

Hij begeleidt ook vermogende particulieren bij de overdracht van hun vermogen naar de volgende generatie. Hierbij rijzen vaak complexe vragen over bedrijfsopvolging, minder goede relaties met bepaalde kinderen, kinderen die in het buitenland wonen en/of vermogensbestanddelen die zich buiten België bevinden. Hij tracht bij de uitwerking van een oplossing steeds een evenwicht te zoeken tussen hetgeen fiscaal aantrekkelijk is en hetgeen praktisch hanteerbaar is en de tand des tijds zou moeten kunnen doorstaan.

Sven is licentiaat in de rechten (Universiteit Gent – magna cum laude) en master in de fiscaliteit (Universiteit Antwerpen – cum laude). Hij won twee keer de prestigieuze TFR-prijs voor beste rechtsgeleerd fiscaal artikel. Hij is verbonden aan de balies van de Provincie Antwerpen en West-Vlaanderen.

SVEN NELIS

SVEN NELIS

team-detail-bottom-img

stuur e-mail naar nelis@deknudtnelis.be

\ publicaties \
 • “Successieplanning via beding van aanwas: stand van zaken” in Fiscaal Praktijkboek – Indirecte belastingen 2018-2019, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 15-197.
 • “Schenkingsrechten en successierechten bij familiale bedrijven: duidelijke wetgeving behoeft geen interpretatie”, TFR 2012, afl. 425, 665-670.
 • “Beperking van het gemeenschappelijk vermogen: fiscale aspecten”, in Verbeke, A., Buyssens, F. en Derycke, H. (eds.), Vermogensplanning met Effect bij Leven – Huwelijk en samenwoning, Handboek Estate Planning 1, De Boeck & Larcier, Brussel, 2011, Topic 10, 57 e.v.
 • “Uitbreiding van het gemeenschappelijk vermogen: fiscale aspecten”, in Verbeke, A., Buyssens, F. en Derycke, H. (eds.), Vermogensplanning met Effect bij Leven – Huwelijk en samenwoning, Handboek Estate Planning 1, De Boeck & Larcier, Brussel, 2011, Topic 8, 51 e.v.
 • “Omvang en samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen: fiscale aspecten” in Verbeke, A., Buyssens, F. en Derycke, H. (eds.), Vermogensplanning met Effect bij Leven – Huwelijk en samenwoning, Handboek Estate Planning 1, De Boeck & Larcier, Brussel, 2011, Topic 6, 41 e.v.
 • “ 15 januari 2009: een volmacht is (evident) geen schenking!”, Successierechten 2010, afl. 1, 4-7
 • “Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 antwoorden”, Antwerpen – Oxford, Intersentia, 2010, 191 p.
 • “De onherroepelijkheid van de aangifte in de successierechten: wettig principe of hardnekkig dogma?”, TFR 2010, Larcier, afl. 384, 614-619.
 • “Certificering: fiscale aspecten – Vermogensplanning met Effect bij Leven – Rechtspersoon” in Verbeke, A., Derycke, H., Laleman, P., Van Gerven, D. (eds.), Handboek Estate Planning 3, Brussel, De Boeck & Larcier, 2009, Topic 48, 261-268.
 • “Behoud van controle door familie – administratiekantoor naar Belgisch recht – Vermogensplanning met Effect na Overlijden – Rechtspersoon” in Verbeke, A., Derycke, H., Laleman, P., Van Gerven, D. (eds.), Handboek Estate Planning 6, Brussel, De Boeck & Larcier, 2009, Topic 3, 13-21.
 • “Behoud van controle door familie – administratiekantoor naar Nederlands recht – Vermogensplanning met Effect na Overlijden – Rechtspersoon” in Verbeke, A., Derycke, H., Laleman, P., Van Gerven, D. (eds.), Handboek Estate Planning 6, Brussel, De Boeck & Larcier, 2009, Topic 4, 21-23.
 • “Levensverzekeringen en successieplanning: optimalisatie door tussenplaatsing burgerlijke maatschap”, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen, Kluwer 2008, deel IX, 291-332.
 • “Burgerlijke maatschap en administratiekantoor: controlevehikels bij uitstek in een klassieke successieplanning”, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen, Kluwer 2008, deel X, 117-165.
 • “Artikel 60bis W.Succ. Vlaamse Gewest: de participatievoorwaarde scherpgesteld”, TFR 2008, afl. 341, 492-495.
 • “Registratie aanvaarding levensverzekeringen: over de valkuil van artikel 4, 3°”, Successierechten 2007, afl. 8, 7-12.
 • “Levensverzekeringen en successieplanning: optimalisatie door tussenplaatsing burgerlijke maatschap” in Maes, L., De Cnijf, H., De Broeck, L., Fiscaal Praktijkboek 2007-2008. Indirecte belastingen, Kluwer, Mechelen, 2007, 291-332.
 • “Fiscale amnestie, tweede ronde: na ‘EBA’ nu ‘RA’”, Successierechten 2006, afl. 1, 5-7.
 • “Het begrip ‘samenwonenden’ voor de toepassing van het verlaagd tarief in de successierechten: ook vroeger reeds impliciet overmacht in de wet”, Successierechten 2006, afl. 2, 6-7.
 • “Artikel 4, 3° W. Succ. Vlaams Gewest: enkele verduidelijkingen aangaande het toepassingsgebied”, Successierechten 2006, afl. 1, 1-3.
 • “Verblijvingsbeding onder last aanvaard door fiscus”, Successierechten 2006, afl. 4, 14-16.
 • “Registratie- en successierechten in het kader van een trust: stand van zaken n.a.v. recente beslissingen administratie”, Successierechten 2006, afl. 4, 1-8.
 • “Levensverzekeringen, huwelijk en successierechten”, TFR 2006, afl. 307, 695-706.
 • “Behoud van controle door familie – Administratiekantoor naar Belgisch recht”, Vermogensplanning met effect na overlijden: Rechtspersoon, 2005, 13-19.
 • “Een blik over de Franse grens inzake successierechten”, Successierechten 2005, afl. 10, 2-6.