top-img

Evy focuses on advice and procedures relating to family law, family property law and estate planning. She is specifically interested in the liquidation and partition of estates, in estate planning involving life insurance, in preferential donation and inheritance tax regimes for the transfer of family businesses and in the implementation of anti-abuse provisions. In addition, she assists clients within the scope of family law, family property law and discussions with the tax authorities, with a particular focus on inheritance procedures.

Evy regularly publishes articles in these fields and is a frequent speaker at seminars on tax and property law. She was a guest teacher of matrimonial property and cohabitation law at the Brugge Business School for several years.

Evy has a master’s degree in law (Ghent University – magna cum laude) and is a member of the Bar of Gent.

She is also a member of the editorial staff of the journal “Tijdschrift voor Regionale Fiscaliteit”.

EVY DHAENE

EVY DHAENE

team-detail-bottom-img

send email to dhaene@deknudtnelis.be

\ Publications \
 • “Gerechtelijke vereffening-verdeling: (alternatieve visie) over de taak van de advocaat, de rechtbank en de notaris”, Rechtskundig Weekblad 2020-2021, jaargang 84 nr. 36, p1402.
 • “Cassatie 9 maart 2020: formuleert u uw vordering voor de notaris-vereffenaar of bij de rechtbank? Het Hof van Cassatie geeft blijk van een onaflijnbare aflijning”, Nieuwsbrief notariaat 2020, afl. 10, 10-13.
 • Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht. Wet 31 juli 2017 en Wet 22 juli 2018, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 971 p.
 • “Wat is de impact van het meesterschap op de waardebepaling van schenkingen bij de vereffening-verdeling onder het nieuwe erfrecht?” in W. Pintens en Ch. Declerck (eds.), Patrimonium 2018, Brugge, die Keure, 2018, 435-455.
 • “Levensverzekeringen in het nieuwe erfrecht”, Notariaat 2018, afl. 1-2, 12-15.
 • “Belastbaarheid levensverzekeringscontracten met twee verzekerde hoofden”, Notariaat 2017, afl. 14,  1-7.
 • “Vlaamse Tollenaar heft erfbelasting na schenkbelasting op de overdracht van een levensverzekeringscontract: een staaltje van fiscaal dadaïsme!”, Notariaat 2016, afl. 5, 1-4.
 • “(Optioneel) finaal verrekenbeding: is de verrekenschuld aannemelijk passief?”, Successierechten 2016, 1/1-1/9.
 • “Ook de waarde van indirecte dochtervennootschappen komt in aanmerking voor het verlaagd tarief van de successierechten op grond van (oud) art. 60/1, §3, tweede lid Vl.W.Succ.”, Successierechten 2015, 9/1-9/4.
 • “Gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving: een stand van zaken”, Successierechten 2014, 8/6-8/8.
 • “Overdracht familiale ondernemingen en vennootschappen in het Vlaams Gewest: update anno 2014” (nav Estate Planning Day BNP Paribas Fortis).
 • “Over het tegenbewijs van artikel 11 W.Succ.”, Successierechten 2014, 9/1-9/3.
 • “Recente ontwikkelingen in successierechten op fiscaalrechtelijk vlak” in Maes, L., De Cnijf, H. en De Broeck, (eds.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen, Mechelen, Kluwer, 2013, 259-291.
 • “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor vermogensplanning” in X., Notariële valkuilen. Wie betaalt de rekening? VLN-Congres 15 december 2012, Mechelen, Kluwer, 2012, 109-142.
 • “Bewijs en interpretatie van de participatievoorwaarde uit art. 60bis, §1 Vl.W.Succ.”, Successierechten 2012, 10/1-10/6.
 • “Successieplanning en de nieuwe antimisbruikbepaling” in Maes, L., De Cnijf, H. en De Broeck, (eds.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen, Mechelen, Kluwer, 2012, 157-198.
 • “Schenkingsrechten en successierechten bij familiale bedrijven: duidelijke wetgeving behoeft geen interpretatie”, TFR 2012, afl. 425, 665-670.
 • “Betalingsplicht algemene erfopvolgers ongrondwettelijk”, Notariaat 2012, afl. 4, 1-4.