Evy Dhaene

Advocaat

Evy Dhaene legt zich toe op onder meer advisering en procedures omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en vermogensplanning. Zij heeft een bijzondere interesse voor de vereffening-verdeling van nalatenschappen, vermogensplanning met betrekking tot levensverzekeringen, de gunstregeling in de schenk- en erfbelasting voor de overdracht van familiebedrijven en de toepassing in de praktijk van fiscale antimisbruikbepalingen.

Evy publiceert regelmatig over deze materies en zij is spreker op diverse fiscale en vermogensrechtelijke seminaries. Zij was een aantal jaren gastdocent aan de Brugge Business School voor het vak huwelijksvermogens-en samenwoningsrecht.

Evy is master in de rechten (Universiteit Gent – magna cum laude) en is verbonden aan de balie van Gent.

Evy is tevens redactielid van het Tijdschrift voor Regionale Fiscaliteit.

Publicaties:

 • “Levensverzekeringen in het nieuwe erfrecht”, Notariaat 2018, afl. 1-2, 12-15.
 • “Belastbaarheid levensverzekeringscontracten met twee verzekerde hoofden”, Notariaat 2017, afl. 14,  1-7.
 • “Vlaamse Tollenaar heft erfbelasting na schenkbelasting op de overdracht van een levensverzekeringscontract: een staaltje van fiscaal dadaïsme!”, Notariaat 2016, afl. 5, 1-4.
 • “(Optioneel) finaal verrekenbeding: is de verrekenschuld aannemelijk passief?”, Successierechten 2016, 1/1-1/9.
 • “Ook de waarde van indirecte dochtervennootschappen komt in aanmerking voor het verlaagd tarief van de successierechten op grond van (oud) art. 60/1, §3, tweede lid Vl.W.Succ.”, Successierechten 2015, 9/1-9/4.
 • “Gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving: een stand van zaken”, Successierechten 2014, 8/6-8/8.
 • “Overdracht familiale ondernemingen en vennootschappen in het Vlaams Gewest: update anno 2014” (nav Estate Planning Day BNP Paribas Fortis).
 • “Over het tegenbewijs van artikel 11 W.Succ.”, Successierechten 2014, 9/1-9/3.
 • “Recente ontwikkelingen in successierechten op fiscaalrechtelijk vlak” in Maes, L., De Cnijf, H. en De Broeck, (eds.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen, Mechelen, Kluwer, 2013, 259-291.
 • “Bewijs en interpretatie van de participatievoorwaarde uit art. 60bis, §1 Vl.W.Succ.”, Successierechten 2012, 10/1-10/6.
 • “Successieplanning en de nieuwe antimisbruikbepaling” in Maes, L., De Cnijf, H. en De Broeck, (eds.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen, Mechelen, Kluwer, 2012, 157-198.
 • “Schenkingsrechten en successierechten bij familiale bedrijven: duidelijke wetgeving behoeft geen interpretatie”, TFR 2012, afl. 425, 665-670.
 • “Betalingsplicht algemene erfopvolgers ongrondwettelijk”, Notariaat 2012, afl. 4, 1-4.