top-img

Guillaume a près de vingt ans d’expérience en tant qu’avocat dans l’accompagnement des particuliers fortunés.

Il les assiste dans leurs conflits familiaux (litiges successoraux, divorces, conflits entre actionnaires, etc.) ainsi que dans leurs problèmes fiscaux (concernant les fonds noirs ou gris, les procédures de droits de succession, etc.). Dans la mesure du possible, il s'efforce de trouver une solution amiable entre les parties. En cas de fraude fiscale, Guillaume rappellera l'importance de procéder à une régularisation fiscale préventive ou d'essayer de parvenir à un règlement à l'amiable.

Néanmoins, ses nombreuses années d'expérience en matière de litiges lui permettent de mener en parallèle une bataille acharnée et tactique.

Guillaume possède en outre une vaste expérience dans la planification patrimoniale nationale et internationale. Il met l'accent sur une planification facilement gérable pour le client, adaptée au contexte familial et patrimonial spécifique.

Guillaume publie régulièrement dans la littérature professionnelle et est également un conférencier invité fréquemment. Dans le passé, il a également été actif sur le plan académique au sein de « Instituut voor Familiaal Vermogensrecht » de KU Leuven, puis de l'Université de Hasselt. Depuis quelque temps, Guillaume se consacre entièrement à sa pratique d’avocat afin de traiter chaque dossier de manière personnalisée.

Guillaume est licencié en Droit (KU Leuven – cum laude) et licencié en fiscalité (ULB – magna cum laude). Il est membre des barreaux de Flandre occidentale et de Bruxelles.

GUILLAUME DEKNUDT

GUILLAUME DEKNUDT

team-detail-bottom-img

envoyer un courriel à deknudt@deknudtnelis.be

\ Publications \
 • « Gerechtelijke vereffening-verdeling: (alternatieve visie) over de taak van de advocaat, de rechtbank en de notaris », Rechtskundig Weekblad 2020-2021, jaargang 84 nr. 36, p1402.
 • « Cassatie 9 maart 2020: formuleert u uw vordering voor de notaris-vereffenaar of bij de rechtbank? Het Hof van Cassatie geeft blijk van een onaflijnbare aflijning », Nieuwsbrief notariaat 2020, afl. 10, 10-13.
 • « Fictiebepalingen in de Vlaamse erfbelasting en de Brusselse successierechten » in VlaNot Jaarboek 2019, Intersentia, 2019, 205-232.
 • « Nieuw samengestelde gezinnen: langdurige erfenistwist of strategische vermogensplanning? » in Vermogensplanning in de praktijk, Larcier, 2018/4, 19-32.
 • “(Optioneel) finaal verrekenbeding: is de verrekenschuld aannemelijk passief?”, Successierechten 2016, 1/1-1/9.
 • “Vlaamse Tollenaar heft erfbelasting na schenkbelasting op de overdracht van een levensverzekeringscontract: een staaltje van fiscaal dadaïsme!”, Notariaat 2016, afl. 5, 1-4.
 • “Erfrecht”, in Pintens, W., Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, 77-104.
 • “Schenkingen”, in Pintens, W., Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, 57-76.
 • “Erfrecht”, in Pintens, W., Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 49-66.
 • “Schenkingen”, in Pintens, W., Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 35-48.
 • “Erfrecht”, in Pintens, W., Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, 71-90.
 • “Schenkingen”, in Pintens, W., Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, 51-70.
 • “Erfrecht”, in Pintens, W., Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, 75-107.
 • “Schenkingen”, in Pintens, W., Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2012, Antwerpen, Intersentia, 2012, 57-74.
 • “Betalingsplicht algemene erfopvolgers ongrondwettelijk”, Notariaat 2012, afl. 4, 1-4.
 • “Successieplanning en de nieuwe antimisbruikbepaling”, in Maes, L., De Cnijf, H. en De Broeck, L. (eds.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen 2012 – 2013, Mechelen, Kluwer, 2012, 157-198
 • “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor vermogensplanning” in X., Notariële valkuilen. Wie betaalt de rekening? VLN-Congres 15 december 2012, Mechelen, Kluwer, 2012, 109-142.
 • “Successieplanning met behoud van het bestaand levensverzekeringscontract: registratie van de begunstiging of overdracht onder kosteloze titel van het contract in volle eigendom?”, Tijdschrift voor Notarissen 2012, 3 – 23.
 • “De theorie van de huwelijksvoordelen in stelsels van scheiding van goederen in het licht van artikel 1 eerste aanvullend protocol EVRM”, A.-L. Verbeke a. (eds.), Confronting the frontiers of family and succession law. Liber Amicorum Walter Pintens, Antwerpen, Intersentia, 2012, 443-455.
 • “Fiscus geeft (klassieke) sterfhuisclausule nekschot !?”, in X, Notariële actualiteit 2011 – Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provenciaal Genootschap der Notarissen van Oost – Vlaanderen, Brugge, Die Keure, 2012, 255-265.
 • “Erfrecht”, in Pintens, W., Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2011, Antwerpen, Intersentia, 2011, 77-108.
 • “Schenkingen”, in Pintens, W., Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2011, Antwerpen, Intersentia, 2011, 59-75.
 • “Sterfhuisclausule volledig onbelast volgens het Hof van Cassatie. Ook gevolgen voor ‘langst leeft al’ bedingen (?)!, noot onder Cassatie 10 december 2010”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011, 170-176.
 • “De begunstiging onder kosteloze titel via levensverzekering: het Grondwettelijk Hof spreekt zich opnieuw uit over artikel 124 Landverzekeringswet”, Nieuwsbrief Notariaat 2011, afl. 4-5, 5-10.
 • “Erfrecht”, in Pintens, W., Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, 77-108.
 • “Schenkingen”, in Pintens, W., Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, 59-75.
 • “De sterfhuisclausule en het (finaal) verrekenbeding: (nog) adviseerbaar?”, Tijdschrift voor Notarissen, 2010, 247-250.
 • Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 antwoorden”, Antwerpen – Oxford, Intersentia, 2010, 191 p.
 • “De schenking van (alle) rechten van een levensverzekeringscontract: opgelet met aansprakelijkheid ingevolge chronologie!”, Nieuwsbrief Notariaat 2009, afl. 16, 4-7.
 • “Fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract. Analyse van de artikelen 2 en 5 W. Succ.”, in Pintens, W., Du Mongh, J. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, 221-236.
 • “Wetsvoorstellen”, in Pintens, W., Du Mongh, J. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, 165-178.
 • “Nieuwe wetgeving”, in Pintens, W., Du Mongh, J. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, 145-164.
 • “Erfrecht”, in Pintens, W., Du Mongh, J. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, 101-142.
 • “Schenkingen”, in Pintens, W., Du Mongh, J. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, 83-100.
 • “Nieuwe wetgeving”, in Pintens, W., Du Mongh, J. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 143-155.
 • “Erfrecht”, in Pintens, W., Du Mongh, J. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 109-139.
 • “Burgerlijke maatschap en levensverzekering gecombineerd”, F.T., 2008, afl. 3, 4/18.
 • “Artikel 124 Landverzekeringswet strijdig bevonden met artikelen 10 en 11 Grondwet”, Nieuwsbrief Notariaat 2008, afl. 14, 1-5.
 • “Wetsvoorstellen”, in Pintens, W., Du Mongh, J. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 159-183.
 • “Schenkingen”, in Pintens, W., Du Mongh, J. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 89-108.
 • “Erfrecht”, in Pintens, W., Du Mongh, J. (eds.), Patrimonium 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, 113-158.
 • “Schenkingen”, in Pintens, W., Du Mongh, J. (eds.), Patrimonium 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, 93-112.
 • “Bedenkingen bij de fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract. Impact op de inhoud van het huwelijkscontract”, in Castelein, C., Verbeke, A. en Weyts, L. (eds.), Notariële clausules. Liber amicorum Professor Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, 475-491.
 • “Inzage in het Patiëntendossier door nabestaanden inzake de betwisting van een testament – volgt de praktijk stilaan de wet?”, Nieuwsbrief Notariaat 2007, 3-5.
 • “Wetsvoorstellen”, in Pintens, W., Du Mongh, J. (eds.), Patrimonium 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, 187-190.
 • “Nieuwe wetgeving”, in Pintens, W., Du Mongh, J. en Declerck, Ch. (eds.), Patrimonium 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, 161-186.
 • “Erfrecht”, in Pintens, W., Du Mongh, J. (eds), Patrimonium 2006, Intersentia, Antwerpen, 2006, 227-298.
 • “Schenkingen”, in Pintens, W., Du Mongh, J. (eds), Patrimonium 2006, Intersentia, Antwerpen, 2006, 173-225.
 • “Last en modaliteit/Onvervreemdbaarheid/Onbeslagbaarheid: fiscale aspecten”, in Verbeke, A., Buyssens, F. en Derycke H. (eds.), Vermogensplanning met Effect na Overlijden, Handboek Estate Planning 5, De Boeck & Larcier, Brussel, 2005, Topic 36, 157-164.
 • “Last en modaliteit/On(ver)deelbaarheid: fiscale aspecten”, in Verbeke, A., Buyssens, F. en Derycke H. (eds.), Vermogensplanning met Effect na Overlijden, Handboek Estate Planning 5, De Boeck & Larcier, Brussel, 2005, Topic 37, 165-166.
 • “Last en modaliteit/Inbreng of overdracht aan vehikel: fiscale aspecten”, in Verbeke, A., Buyssens, F. en Derycke H. (eds.), Vermogensplanning met Effect na Overlijden, Handboek Estate Planning 5, De Boeck & Larcier, Brussel, 2005, Topic 38, 167-169.
 • “Last en modaliteit/Periodieke uitkering aan een derde: fiscale aspecten”, in Verbeke, A., Buyssens, F. en Derycke H. (eds.), Vermogensplanning met Effect na Overlijden, Handboek Estate Planning 5, De Boeck & Larcier, Brussel, 2005, Topic 39, 171-176.
 • “Last en modaliteit/Periodieke uitkering aan een derde/Indexering/Plafonnering: fiscale aspecten”, in Verbeke, A., Buyssens, F. en Derycke H. (eds.), Vermogensplanning met Effect na Overlijden, Handboek Estate Planning 5, De Boeck & Larcier, Brussel, 2005, Topic 40, 177.
 • “Last en modaliteit/Verzorging, huisvesting en onderhoud van een derde: fiscale aspecten”, in Verbeke, A., Buyssens, F. en Derycke H. (eds.), Vermogensplanning met Effect na Overlijden, Handboek Estate Planning 5, De Boeck & Larcier, Brussel, 2005, Topic 41, 179-182.
 • “Last en modaliteit/Lijfrente in het voordeel van een derde: fiscale aspecten”, in Verbeke, A., Buyssens, F. en Derycke H. (eds.), Vermogensplanning met Effect na Overlijden, Handboek Estate Planning 5, De Boeck & Larcier, Brussel, 2005, Topic 42, 183-190.
 • “Last en modaliteit/Prestatie ten behoeve van een derde: fiscale aspecten”, in Verbeke, A., Buyssens, F. en Derycke H. (eds.), Vermogensplanning met Effect na Overlijden, Handboek Estate Planning 5, De Boeck & Larcier, Brussel, 2005, Topic 43, 191-195.
 • “Arbitragehof biedt bescherming tegen al te hoge (?) Waalse successierechten”, Nieuwsbrief Successierechten 2005, afl. 7, 7/1 – 7/8.
 • “Verduidelijking … of aanvulling bij het nieuw Vlaams fictief legaat?, circulaire afl. 3/2005”, Nieuwsbrief Successierechten 2005, afl. 3, 3/1 – 3/10.
 • Het Wetboek IPR en vermogensplanning, Mechelen, Kluwer 2005, 106 p.
 • “Een overdracht van een handelszaak en het sluiten van een handelshuurovereenkomst als bestuurshandelingen van het gemeenschappelijk vermogen, noot onder Brussel 7 november 2003”, Rechtskundig Weekblad 2004-2005, 1266-1273.
 • “Een harde noot om te kraken: over gemengde bepalingen in het IPR en de kwalificatie van aan alsof-beding, noot onder Antwerpen 5 oktober 2004”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2005, 374-383.
 • “6%-EBA verhindert schenking niet”, Nieuwsbrief Successierechten 2004, afl. 5, 5/1 – 5/5.
 • “Grondige kennis toepassingsvoorwaarden artikel 11 W. Succ. kan ernstige besparing opleveren, noot onder Rb. Hasselt 18 februari 2004”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2004, 826-828.
 • “Fiscaal praktijkboek indirecte belastingen, Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken”, in Maes, L., De Cnijf, H. en De Broeck, L., Deel V successieplanning en de nieuwe antimisbruikbepaling.
 • “Bestuur in Overzicht van Rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (1996-2002)”,Tijdschrift voor Privaatrecht 2003, 1685-1702.