Regularisatie van uw zwart kapitaal in buiten- én binnenland: Last Orders?

Op vandaag beschikt uw vermogen best over een voldoende gestoffeerd Curriculum Vitae.

Dat dit niet langer enkel geldt voor uw vermogen aangehouden in het buitenland (doorgaans Luxemburg of Zwitserland) maar ook voor tegoeden in België, blijkt opnieuw uit een artikel gisteren gepubliceerd in De Tijd.

Daar doet het hoofd van het Contactpunt Regularisaties, de heer Steven Vanden Berghe, een warme oproep tot een allerlaatste nieuwe regularisatieronde, voornamelijk voor fiscaal verjaarde kapitalen en met een uitdrukkelijke focus op tegoeden die inmiddels bij Belgische banken werden geparkeerd. Daarna zouden dan – voor zij die ten onrechte niet wensen mee te stappen – de strafrechtelijke autoriteiten met verhoogde intensiteit moeten optreden.

Naast dossiers die nog helemaal niet werden geregulariseerd, stelt zich in de praktijk inderdaad vaak het probleem van de gedeeltelijke of light regularisatie. De fiscale inkomsten die niet waren verjaard zijn dan meestal wel rechtgezet, maar het onderliggend kapitaal is dat niet. Fiscaal is men safe, maar strafrechtelijk blijft in dat geval vaak het witwasmisdrijf spelen.

Of er een zoveelste nieuwe wetgeving komt, is allerminst duidelijk. Wel is het zo dat de huidige reglementering gedeeltelijk op zijn laatste benen loopt.

Zo loopt de huidige gewestelijke regelgeving om ontduiking van successierechten recht te zetten eind dit jaar af. De federale regelgeving om ontdoken inkomstenbelastingen recht te zetten loopt wel na dit jaar nog door.

In de praktijk zijn de oude kapitalen vaak een mix van ontdoken successierechten en van ontdoken inkomstenbelastingen. Ook deze zogenaamde ‘gemengde dossiers’ zullen vanaf volgend jaar niet meer kunnen worden afgewerkt conform de huidige regularisatiewetgeving.

Het is dus zaak om nog dit jaar uw dossier te evalueren en te zien of er niet beter actie wordt ondernomen. De suggestie van de topman van het Contactpunt Regularisaties dat er best (opnieuw) een nieuwe wetgeving moet komen, is immers geenszins een certitude.

Bij dit alles komt ook nog dat niet alleen de overheid betrokken is en initiatief kan nemen ten aanzien van uw dossier. Vermits (onder meer) ook de banksector verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden kreeg toebedeeld bij de private opsporing van witwasmisdrijven, is het niet onlogisch dat ook uw bank zich soms verplicht ziet om de cliëntenrelatie onder (hoog)spanning te plaatsen. In de praktijk is in bepaalde omstandigheden een lockdown van uw vermogen op initiatief van de bank dan ook niet uitgesloten.

En als een nieuwe regularisatieronde met de woorden van de heer Vanden Berghe ‘een opportuniteit om de budgettaire coronakraters op te vullen’ is, is het wellicht ook niet te verwachten dat een nieuwe tarifering aantrekkelijker zal zijn dan onder het huidige systeem…

 

Guillaume Deknudt (deknudt@deknudtnelis.be)
Sven Nelis (nelis@deknudtnelis.be)