Nieuwe visie taakverdeling actoren gerechtelijke vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden

Organisator: Lexdura

Sprekers: Guillaume Deknudt & Evy Dhaene

Programma & inschrijven: https://www.lexdurawebinars.be/