Successieplanning voor wedersamengestelde gezinnen (Laakdal)

Organisator: Fiscale Hogeschool

Sprekers: Guillaume Deknudt en Stéphanie Berghman