top-img

Hanno adviseert particulieren op het vlak van fiscaliteit en vermogensplanning, en dit met een bijzondere aandacht voor de directe belastingen, erfbelasting en schenkbelasting. Hij staat hen hierin bij op het vlak van het (her)structureren van hun vermogen en vennootschappen, alsook in elk overleg met de fiscale administratie (vb. rulingfase). Hanno publiceerde ook reeds uitgebreid over de toepassing van de algemene antimisbruikbepaling op het vlak van successieplanning.

Hanno is master in de rechten (UGent – cum laude) en master in de fiscaliteit (UGent – magna cum laude) en is verbonden aan de balie van Gent.

HANNO DECOUTERE

HANNO DECOUTERE

team-detail-bottom-img

stuur e-mail naar decoutere@deknudtnelis.be

\ publicaties \
  • “De algemene antimisbruikbepaling en VLABEL: (voorlopig) geen geslaagd huwelijk”, Vermogensplanning in de praktijk (VIP), 2020/4, Intersentia p39-48.
  • “De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning, Intersentia, 2020, 278 p.
  • “VLABEL viseert het beding van aanwas”, Vermogensplanning in de praktijk (VIP), 2018/1, Larcier, p. 34-37 (co-auteur Ariadne Van den Broeck).
  • “Het beding van aanwas: VLABEL schiet met scherp”, Nieuwsbrief Successierechten, 2018/4, Kluwer, p. 1-7 (co-auteur Ariadne Van den Broeck).
  • “Vermogensplanning in de praktijk – De algemene antimisbruikbepaling: actie-reactie politiek als gevolg van een foutieve toepassing?”, Brussel, Larcier, 2017, 53 p. (co-auteur Mark Delboo).
  • “Bibiliotheek Fiscaal Recht Larcier – De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning, Brussel, Larcier, 2016, 230 p. (co-auteur Mark Delboo).
  • “Een evaluatie van de “nieuwe” algemene antimisbruikbepaling op het vlak van successieplanning, Vermogensplanning in de praktijk“, 2016, nummer 4, Larcier, p. 64-67 (co-auteur Mark Delboo).