Evy Dhaene

Lawyer

Evy Dhaene focuses on advice and procedures relating to family law, family estate law and asset planning. She is specifically interested in the liquidation and partition of estates, in asset planning with respect to life insurance, in preferential donation and inheritance tax regimes for the transfer of family businesses and in the implementation of anti-abuse provisions.

Evy regularly publishes articles relating to these matters and is a frequent speaker at seminars on tax and property law. She was a guest teacher of matrimonial property and cohabitation law at the Brugge Business School for several years.

Evy has a master’s degree in law (University of Gent – magna cum laude) and is a member of the Bar of Gent.

She is also a member of the editorial staff of the journal Tijdschrift voor Regionale Fiscaliteit.

Publications:

  • “(Optioneel) finaal verrekenbeding: is de verrekenschuld aannemelijk passief?”, Successierechten 2016, 1/1-1/9.
  • “Ook de waarde van indirecte dochtervennootschappen komt in aanmerking voor het verlaagd tarief van de successierechten op grond van (oud) art. 60/1, §3, tweede lid Vl.W.Succ.”, Successierechten 2015, 9/1-9/4.
  • “Gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving: een stand van zaken”, Successierechten 2014, 8/6-8/8.
  • “Overdracht familiale ondernemingen en vennootschappen in het Vlaams Gewest: update anno 2014” (nav Estate Planning Day BNP Paribas Fortis).
  • “Over het tegenbewijs van artikel 11 W.Succ.”, Successierechten 2014, 9/1-9/3.
  • “Recente ontwikkelingen in successierechten op fiscaalrechtelijk vlak” in Maes, L., De Cnijf, H. en De Broeck, (eds.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen, Mechelen, Kluwer, 2013, 259-291.
  • “Bewijs en interpretatie van de participatievoorwaarde uit art. 60bis, §1 Vl.W.Succ.”, Successierechten 2012, 10/1-10/6.
  • “Successieplanning en de nieuwe antimisbruikbepaling” in Maes, L., De Cnijf, H. en De Broeck, (eds.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen, Mechelen, Kluwer, 2012, 157-198.
  • “Schenkingsrechten en successierechten bij familiale bedrijven: duidelijke wetgeving behoeft geen interpretatie”, TFR 2012, afl. 425, 665-670.
  • “Betalingsplicht algemene erfopvolgers ongrondwettelijk”, Notariaat 2012, afl. 4, 1-4.