top-img

Stéphanie legt zich toe op de familiale, vermogensrechtelijke, fiscale en vennootschapsrechtelijke aspecten van de vermogensplanning waarbij zij vermogende families begeleidt bij de uitwerking van hun vermogensplanning alsook bij de oplossing van familiale conflicten.

Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in de problematiek van nieuw samengestelde gezinnen en in vermogensrechtelijke procedures waaronder de vereffening-verdeling van huwelijksvermogensstelsels en nalatenschappen. Hierbij staan de individuele wensen van de cliënt en het persoonlijk contact voor haar steeds centraal.

Zij heeft tevens een bijzondere interesse ontwikkeld in vennootschapsrechtelijke vraagstukken rond in hoofdzaak bedrijfsopvolging en controlestructuren binnen familiebedrijven.

Zij was gastdocent aan de Brugge Business School voor het vak huwelijksvermogens-en samenwoningsrecht.

Stéphanie is master in de rechten (KU Leuven – cum laude), master in het vennootschapsrecht (HUB-EHSAL – cum laude) en master in het notariaat (VUB – cum laude) en is verbonden aan de balie van West-Vlaanderen.

STÉPHANIE BERGHMAN

STÉPHANIE BERGHMAN

team-detail-bottom-img

stuur e-mail naar berghman@deknudtnelis.be

\ publicaties \
  • “Nieuw samengestelde gezinnen: langdurige erfenistwist of strategische vermogensplanning?” in Vermogensplanning in de praktijk, Larcier, 2018/4, 19-32.
  •